اخبارجدید

صفحه اصلی

آخرین مقالات

ما در یکی از این وضعیتها در طول زمان بیداری هستیم: ۱-چیزی را نمی خواهیم و می ترسیم که اتفاق بیفتد، یعنی شرایط طوری نشان می دهد که انگار دارد اتفاق می افتد.مثل می ترسید که در اثر بدهکاری کارتان به دادگاه کشیده شود. در این حالت اجازه دهید آن فکر داستان خودش را حداقل یکبار نقل کند و آن حس ترس را اجازه دهید در شما رخ دهد، این دو هیچ مشکلی برای خود واقعی شما نمی توانند بوجود آورند. این افکار داستانگو را دعوت کنید بیایند داخل و از انها نترسید. آنها را بپذیرید، آنها مثل مهمان بی اصالتی هستند که اگر در را باز نکنید تا مدتها در را می کوبند. ولی به محض اینکه در را باز کنید و بگویید بفرما داخل، آنها می روند و اکثرا داخل نمی آیند. توجه کنید با آنها بحث نکنید فقط متوجه باشید حرفی که می زند قطعی نیست فقط یک احتمال است، یعنی بعدی که آنها را پذیرفتید می توانید توجه اتان را به آن روی سکه هم که او نمی گوید معطوف کنید. در تمام این مدت شما در لحظه حال نیستید، مجدد به لحظه حال و پیرامونتان برگردید، اگر کاری درباره آن موضوع به ذهنتان آمد انجام دهید. والا همچنان در لحظه حال باشید. ۲-شما چیزی را می خواهید ولی می ترسید اتفاق نیفتد، مثلا می ترسید به فلان آرزوی خود نرسید. در این حالت هم اجازه دهید حرفش را بزند و احساس آشوب در ناحیه شکم خود را ببیند، دعوت کنید بیاید داخل و حرفشان را بزنند و بدون جواب بروند. باز هم شما می توانید تصویر رسیدن به خواسته خود را یک لحظه ای ببیند و لبخند بزنید. باز به لحظه حال برگردید، آن را به خدا بسپارید، اگر کاری به ذهن شما الهام شد آن را انجام دهید والا زندگی را به خوبی ادامه دهید، چون رسیدن به آن خواسته یا نرسیدن ، شما را اصولا کامل تر نمی کند ولی به هر حال شما آن خواسته را دوست دارید و این پذیرفتنی است. ۳- در این وضعیت شما غرق در تخیل و تجسم هستید و اگر از این وضعیت شاد هستید، اشکالی در آن نیست ولی بدانید هیچ تضمینی ندارد که به آن برسید و هیچ تضمینی هم خداوند نداده که بهتر از آن را به شما ندهد. هر چیزی ممکن است.پس بی انتظار باشید و بعد برگردید به لحظه حال ۴- شما در لحظه حال هستید و مشغول خوشی با محیط اطرافتان هستید اینک اینجا. شما نگاه می کنید و می شنوید یا کاری می کنید یا مشغول بازی هستید به هر حال حواستان روی چیزی در الان متمرکز است و افکار شما را نبرده. این خوب است. گاهی هم متوجه درون باشید و متوجه تنفس ، چه کسی دستها را حرکت می دهد؟

بیشتر بدانید